Forretningsbetingelser

Vilkår for brug af MotorJobs.dk

 1. Formål med at være tilmeldt som bruger på MotorJobs

  Det er en forudsætning, at du opretter en profil og dit CV på MotorJobs, hvis du ønsker at du skal blive matchet med de virksomheder, som søger din profil.
 2. Vilkår og aftaleindgåelse

  Det er en betingelse for tilmelding som bruger på MotorJobs, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet ”Jeg har læst og accepterer MotorJobs forretningsbetingelser”, skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og MotorJobs, hvorefter MotorJobs og du er bundet af betingelserne.
 3. Tilmelding som bruger

  1. Tilmelding

   Ved tilmelding som bruger på Motorjobs får du "Din profil" på MotorJobs, hvortil der kun er adgang med dit brugernavn og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dit brugernavn og kodeord. Brugernavn og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på "Din profil" på Motorjobs.
  2. Indhold på "Din profil"

   Din "Din Profil" indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de test som du har taget på Motorjobs.
  3. Spærring af din "Din profil"

   Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til dit brugernavn og dit kodeord, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på MotorJobs kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.
 4. Datasikkerhed

  MotorJobs behandler kun de personoplysninger du selv har indtastet ved din oprettelse som bruger eller ved senere ændringer af din profil. Formålet med den beskrevne behandling af personoplysninger er at tilvejebringe en facilitet, hvorved jobsøgere og jobsøgende virksomheder kan komme i kontakt med hinanden.Har du ved din brugeroprettelse tilkendegivet, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev, relevant information eller tilbud fra os eller tredjemand, anvender vi din e-mailadresse til at sende sådan information til dig. Dine brugeroplysninger (e-mail, navn og adresse) offentliggøres ikke på MotorJobs.dk, og en besøgende på websitet får således ikke adgang til disse oplysninger. Oplysningerne vil dog være tilgængelige for medarbejderne hos MotorJobs. Dit oprettede CV vil være offentligt tilgængeligt på MotorJobs.dk. Hvis du ikke ønsker at kunne blive identificeret på grundlag af dit CV, bør du nøje overveje hvad du skriver i dit CV.

  MotorJobs videresender ikke dine brugeroplysninger til tredjemand. MotorJobs videresender til dig henvendelser fra virksomheder, der har udtrykt interesse for din profil. Du vælger selv om du vil kontakte den pågældende virksomhed. Du har mulighed for at meddele, at henvendelsen ikke har interesse for dig, og virksomheden får herefter besked herom uden at modtage dine brugeroplysninger.
  Du kan når som helst få adgang til at se, ændre eller rette i oplysningerne i din profil. Du får adgang til din profil på MotorJobs.dk ved anvendelse af dit brugernavn og password.

  Det er dit eget ansvar, at de oplysninger, der til enhver tid fremgår af din profil, er korrekte og ajourførte. Henset til oplysningstyperne vil MotorJobs kun undtagelsesvist kunne kontrollere om oplysningerne er korrekte. Du kan til enhver tid rette henvendelse til MotorJobs, hvis du ønsker hjælp til at berigtige eller slette oplysninger i din profil.

  Ved din accept af disse vilkår giver du samtykke til den udførte behandling af persondata.
  Tilsynsmyndigheden for behandling af personoplysninger er i Danmark: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

  Når du browser på vores hjemmeside, registrerer vi din IP-adresse (dvs. din computers Internetadresse) og anden standard brugsinformation, herunder om de dele af vor hjemmeside, du besøger, men ikke din e-mailadresse. Denne information kan ikke henføres til din person. Informationen indsamles for at vi kan registrere hvilke dele af vores hjemmeside, du besøger, og hvor lang tid du opholder dig på hjemmesiden. Formålet er at måle antallet af besøgende, den gennemsnitlige besøgstid og hvilke dele af hjemmesiden, som oftest anvendes. 
  Informationen vil således gøre det muligt for MotorJobs.dk at optimere og eventuelt revidere hjemmesiden eller dele af denne i overensstemmelse med brugernes adfærd. 

  MotorJobs.dk anvender en standardteknologi, der betegnes som cookies. Formålet med en cookie er at indsamle informationer om, hvordan vores hjemmeside anvendes, og at sikre, at brugernes besøg på hjemmesiden kan foregå ubesværet. Vores cookies afslører og indeholder ingen identificerbare eller personlige data, og kan ikke læse informationen på din computer eller arbejde sammen med andre cookies på din computers harddisk. 
  Hvis du ønsker det, kan din browser indstilles således, at du ikke modtager cookies. Slår du cookies-funktionen fra, medfører det, at hjemmesiden forhindres i at fungere optimalt. Du vil således måske ikke være i stand til at opnå den fulde brug af alle denne hjemmesides funktioner og informationen herpå.
 5. Brug af MotorJobs.dk

  1. Oplægning af CV

   Du udformer selv dit CV og kan dermed løbende se og vurdere CV’ets udformning. Du er selv ansvarlig for indholdet, men MotorJobs forbeholder sig ret til at slette en annonce, der er i modstrid med gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller MotorJobs tarv eller omdømme eller i strid med disse betingelser. Efter du har godkendt indrykning af dit CV, bliver dette straks oplagt på MotorJobs.dk, og du kan dermed straks kontrollere, hvornår det er blevet publiceret. Derfor sender vi dig ikke en email med bekræftelse af oplægning af dit CV. Du modtager en mail om dette inden CV’et udløber. Har CV’et ikke været aktivt i 6 måneder, slettes det. 
   Det er et krav, at du har en reel hensigt med at lægge dit CV på MotorJobs.
  2. Oplysninger om annoncørers email og/eller telefonnummer

   MotorJobs påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncerne er korrekte. MotorJobs påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.
   Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven, der kan medføre at din adgang til MotorJobs lukkes.
  3. Udlevering af bruger- og annonceoplysninger

   Annonce- og brugeroplysninger udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Udlevering til politi, advokat eller forbrugerstyrelsen sker efter interesseafvejning. Anmodning om udlevering af annonce- og brugeroplysninger inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MotorJobs.
   IP-adresser udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Anmodning om udlevering af IP-adresser inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MotorJobs.
 6. Ophør

  Såfremt du vil ophøre med at være oprettet som bruger på MotorJobs, kan du lukke din brugerprofil på MotorJobs eller anmode vor kundeserviceafdeling om at gøre dette for dig..
 7. Ophavsrettigheder

  Al information der ligger på MotorJobs.dk er Motorjobs ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra Motorjobs.
 8. Links

  Det er ikke tilladt at etablere links til MotorJobs.dk på en sådan måde at MotorJobs fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til MotorJobs indhold uden forudgående aftale med MotorJobs. Der må alene linkes til forsiden.
 9. Support eller reklamation

  Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din brug af MotorJobs, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, kan du henvende dig til vores kundeserviceafdeling.
 10. Åbningstider for kundeserviceafdelingen:

  Mandag - torsdag: 8:00-21:00
  Fredag: 8:00-15:00
  Søndag: 11:00-21:00
  Brug for hjælp: http://www.bilbasen.dk/support/faq
  E-mail-adresse: info@bilbasen.dk

  Bil Markedet ApS - en del af eBay
  Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg, CVR: 20618175
 11. Ansvarsfraskrivelse

  MotorJobs er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på MotorJobs.dk.
  Uden at begrænse det generelle i det foregående, er MotorJobs endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er MotorJobs, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos MotorJobs. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af MotorJobs selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af MotorJobs, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for MotorJobs kontrol. MotorJobs forholder sig ikke til de indtastede data.
 12. Misligholdelse af vilkår

  MotorJobs forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. MotorJobs ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til vores supportafdeling, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af MotorJobs.
 13. Ændring af vilkår

  MotorJobs forbeholder sig ret til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den emailadresse, som står i din "Din profil" på Motorjobs og/eller offentliggjort på MotorJobs.
 14. Særligt for annoncører på MotorJobs

  Ovennævnte betingelser finder tillige anvendelse på annoncører på MotorJobs. I tillæg hertil gælder følgende:
  1. Indrykning af annoncer sker i henhold til gældende prisliste, som du kan se [her].
   Opkrævning af betaling for indrykkede annoncer sker ved fremsendelse af faktura, der er forfalden ved modtagelsen. Offentliggørelse af annoncerne sker først ved MotorJobs modtagelse af betaling.
  2. For de tjeneste ydelser, der erhverves på MotorJobs gælder, at der er tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer. Når oplysningerne er leveret, er ydelsen modtaget og kan ikke tilbageleveres. Det betyder, at bestilling af telefonnumre/kontakt via e-mail samt indrykning af annoncer ikke kan fortrydes.
  3. Annoncørerne er uberettigede til at indrykke annoncer for jobs, der ikke reelt er ledige.
   MotorJobs påtager sig ikke ansvar for, om en annoncørs oplysninger om email og/eller telefonnummer samt andre oplysninger i annoncerne er korrekte. MotorJobs påtager sig ej heller ansvar for, om en henvendelse fra din side til annoncøren skulle vise sig at være forgæves.
   Enhver form for overdragelse, kopiering eller spredning af annoncernes kontaktmateriale til tredje person udgør overtrædelse af Ophavsretsloven, der kan medføre at din adgang til MotorJobs lukkes.
 15. Om Motorjobs

  Motorjobs drives af Bil Markedet ApS - en del af eBay, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg, CVR: 20618175

Få besked om de nyeste job - følg os på de sociale medier